Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles - Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT - Tel.: 962919225

El CPFPA Sant Carles és un centre públic d’ensenyament, que depén de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana en quant a Programes d’ensenyament, organització, dotació i la major part del professorat; però la titularitat és mixta amb l’Ajuntament d’Ontinyent, de qui depén una part del professorat i l’edifici on s’ubica, que està catalogat com a edifici singular de la ciutat.

 

L’Escola d’Adults d’Ontinyent té una trajectòria de 38 anys. Un llarg camí del qual s’hi poden sentir orgullosos tots els professionals que hi han treballat, però sobretot, la ciutat d’Ontinyent. Milers de ciutadans d’Ontinyent i de la vall d’Albaida, però també un degoteig continu de les comarques veïnes hi han estudiat al llarg d’aquests cursos acadèmics. El que va començar com una aposta clara per l’alfabetització, ha anat creixent i evolucionant fins el moment actual, on a més de mantenir el Cicle I, el centre dóna resposta a les noves demandes formatives: el Graduat en Ensenyament Secundari (GES), l’Accés a la Universitat per a majors de 25 i de 45 anys, tots els nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), tota l’oferta d’anglés per preparar les proves lliures de l’EOI i del Trinity College London com a centre examinador registrat, les proves lliures de GES, l’atenció als nouvinguts perquè aprenguen les dues llengües oficials: el valencià i el castellà...

 

A partir del curs escolar 1988-89, per necessitats de reconversió laboral a Ontinyent, es van incorporar cursos de tipus ocupacional. L’any 1989, el Centre va rebre el Premi al Projecte d’Innovació de Transició. L’any 1991 va participar en un Concurs de Mini empreses organitzat per la Conselleria d’Educació, i rebé tres premis amb les seues corresponents subvencions pel disseny i posada en funcionament de tres mini empreses: Enquadernació, Impremta ràpida i Teatre. El mateix any, el Centre rebé el Premi al Projecte de Foment de l’Entorn des del Medi Educatiu.

 

Amb la posada en marxa del CAL (Centre d’Autoaprenentatge de Llengües) el curs 2005-2006, es van incorporar progressivament tots els nivells de valencià i d’anglés del MECR, més els nivells de Llenguatge administratiu i de Correcció de textos. El curs 2008-2009 la Conselleria d’Educació va seleccionar el CFPA per entrar a formar part de la Xarxa de Qualitat Educativa. Des del curs 2016-2017 desenvolupem el projecte comarcal APROVA com a pla de millora amb resultats molt reeixits.

 

Per últim, l’Associació d’Alumnes del CPFPA Sant Carles ha organitzat i gestionat, des de la seua creació, tots els tallers d’ensenyament No Reglat inclosos els programes formatius ”e” i “j” de la Conselleria d’Educació. Actualment hi tenim Dibuix i pintura, Tapissos, Dansa Valenciana, Pilates, Txi-kung, Ioga, Disseny Creatiu, Informàtica, Android, Anglés i Alemany.

 

El Centre, al llarg de la seua trajectòria, ha tingut un creixement espectacular. Ha passat de 150 alumnes el 1984 a més de 1.300 en l’actualitat. També cal dir que, de la totalitat de l’alumnat, el 71% són dones. Al llarg d’aquests anys de funcionament del Centre, s’han expedit més de 1.500 títols de Graduat Escolar, i en els darrers 10 anys, més de 750 títols de Graduat en Ensenyament Secundari.