Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles - Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT - Tel.: 962919225

 

 

01 Llei de creació d'FPA de 1995

02 Disseny Particular del Programa d'Ensenyament en Valencià

03 Resolució 8-8-2006 canvi de nom Sant Carles

04 Correcció d'errades del Decret 220/1999 de regulació de programes formatius

05 Disseny Particular del Programa d'Incorporació Progresiva del Valencià

06 Centre de Qualitat

07 Projecte Educatiu de Centre: CPFPA Sant Carles

08 Projecte Curricular de Centre: CPFPA Sant Carles

09 Instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als CFPA

10 Regulació de l’avaluació en l’Educació de les Persones Adultes

11 Resolució centres autoritzats nivell A1

 

DOCUMENTS EUROPEUS FPA

01 Declaració d'Hamburg

02 Memoràndum sobre l'aprenentatge permanent

03 Recomanació del Parlament Europeu

04 V Conferència EPA

05 VI Conferència Internacional educació d'adults

06 Revisió a mitjà termini 2017 de la CONFINTEA VI.pdf