DUPLICACIÓ DE L'ADN

 

 

 

TRANSCRIPCIÓ ADN-ARNm

 

 

 

TRADUCCIÓ DE L'ADN