2020-21
 
TEMES
 
1.Les classes de números 2.Proporcionalitat, percentatges i escales.
3.Equacions, sistemes i funcions 4.Sistema Internacional de Mesures
  Per a saber més del tema 3   Per a saber més del tema 4
3.1.Funcions de 1r grau. Conceptes generals
4.1.Canvi d'unitats
3.2.Funcions de 1r grau. El pendent
4.2.Longituds i àrees
3.3.Funcions de 1r grau. Paral·leles i perpendiculars
4.3.Longituds, àrees i volums
3.4.Funcions de 2n grau. Conceptes generals
4.4.Circumferències, cercles i volums
3.5.Equacions de 2n grau. Resolució i representació
 
 
EXERCICIS
 
TEMA 1
 
TEMA 2
 
TEMA 3
 
TEMA 4
Exercicis amb enters Exercicis proporcions...1 Plantejament d'equacions Exercicis 1
Exercicis amb fraccions 1 Exercicis proporcions...1(solu) Equacions de primer grau Exercicis 2
Exercicis amb fraccions 2 Exercicis proporcions...2 Equacions de segon grau Exercicis 3
Exercicis amb potències Exercicis escales Sistemes d'equacions Exercicis 4
Exercicis amb potències (solu) Mapa 1 Plantejament de sistemes d'equacions    
 
    Mapa 2 Plantejament de sistemes d'equacions 2  
        Representació de funcions    
        Com representar una funció    
               
               
        Programa per a representar funcions    
        Manual Winplot