Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles - Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT - Tel.: 962919225


Va dirigit a persones que no tenen el Graduat en Educació Secundària i tenen una manca important de formació bàsica en les tècniques instrumentals de lectura i escriptura. Però també assisteixen persones que volen, simplement, aprendre a llegir i escriure, o relacionar-se amb altres persones amb el mateixos interessos i no tenen, per la seua edat, com a objectiu obtindre el Graduat en Educació Secundària.

Aquest Cicle està desglossat en tres nivells: Bàsic (nivell 1), Mitjà (nivell 2) i Superior (nivell3).

Als tres nivels, es treballen tots els camps de coneixement que comprén el Graduat en Educació Secundària, incidint d'una manera més important en els camps de Comunicació i en els de Processos i Instruments Matemàtics, utilitzant els temes dels camps de coneixement o àmbit d'experiència de ciències socials i de naturals, com a centres d'interés entorn als quals gira l'aprenentatge.

Els professors que imparteix les asignatures en aquest cicle són:

Dora Llopis

Rafel Carril

Pablo Ferrer

Pilar Rodríguez

Esperanza Gimeno


CODI

CURS

HORARI

DIES

C1N1

Nivell 1

15.30 – 18.00

de dilluns a dijous

C1N2

Nivell 2

15.30 – 18.00

de dilluns a dijous

C1N3

Nivell 3

15.30 – 18.00

de dilluns a dijous