Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles - Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT - Tel.: 962919225


BENVINGUDA

Benvingudes sigueu al Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL) del Centre Públic de Formació de Persones Adultes (CPFPA) “Sant Carles” d'Ontinyent. Benvinguts sigueu al CAL, una aula àmplia, oberta, acollidora, de consulta, observació i aprenentatge en què l'alumnat, atés com cal, assessorat pel professorat de la casa i pel tècnic lingüístic, de segur que s'hi trobarà bé, tot envoltat de prestatges, lleixes, llibres, fitxes plastificades de llengua, autocorrectives; d'ordinadors i bones taules d'estudi. El CAL: un lloc enlairat que convida a passar-hi bones estones d'esplai contemplatiu. Un espai per a l’estudi i la reflexió.

 

Centre d'Autoaprenentatge de Llengües

 • Vols aprendre valencià?
 • Vols aprendre anglés?
 • No disposes d’un horari fix per a estudiar?
 • Vas a classe i vols aprofundir més aspectes concrets?
 • Vols mantenir al dia els teus coneixements de valencià i d'anglés?
 • Vols aprendre el que més t’interessa i al teu ritme?
 • Vols aprendre o reforçar una terminologia específica?
 • Vols preparar qualsevol prova de nivell?

QUÈ ÉS un CAL?

És un centre creat per a aprendre llengua de manera autodidacta, on l’aprenent és qui marca el ritme d’aprenentatge fora de l’ambient convencional d’una classe


PER A QUÈ serveix el CAL?                                                                                                                   

El CAL et pot servir

 • per a aprendre valencià quan vulgues i de la manera que vulgues sense horaris tancats
 • per a aprendre valencià amb la rapidesa i el ritme que t’interessa
 • per a repassar el que ja saps, per a millorar i perfeccionar el teu nivel
 • per a traure’t qualssevol dels nivells de valencià de la JQCV i de les universitats valencianes


QUÈ T'OFEREIX el CAL? 

El CAL posa al teu abast

 • tècniques que t’ajudaran a aprendre llengua i a familiaritzar-te amb la nostra cultura
 • materials que t’aportaran els coneixements necessaris per a superar qualsevol prova de nivell
 • un servei de correcció de textos per a les teues redaccions
 • un assessor tècnic lingüístic per a consultar qualsevol tipus de dubte
 • la possibilitat de consultar revistes en valencià


QUI POT SER USUARI del CAL?

El CAL és un servei que ofereix el CPFPA Sant Carles a totes aquelles persones majors d’edat que estiguen interessades a millorar els seus coneixements lingüístics


A QUI POT INTERESSAR el CAL?

El CAL és útil per a tothom que vulga

 • i no haja trobat cap curs a la seua mida per horari, nivell, etc. de valencià
 • aclarir dubtes o fer consultes
 • aprofundir els seus coneixements de llengua
 • preparar i superar una prova de nivell de valencià (coneixements orals, elemental, mitjà, superior, llenguatge administratiu o mitjans de comunicació)
 • aprendre, mantenir i/o millorar els seus coneixements de llengua oral


CONTINGUTS

Una unitat està dividida en quatre àrees:

 • ortografia
 • morfosintaxi
 • lèxic i marc sociocultural
 • classes i tipus de text

A més, posa al vostre abast una persona que us assessorarà sobre qualsevol tipus de dubtes sobre el funcionament, materials i recursos, etc. L’assessor tècnic lingüistic també corregirà els exercicis proposats per les fitxes de treball que no tinguen solució única i us ajudarà davant els dubtes que us puguen eixir sobre qualsevol qüestió lingüística


INFORMACIÓ GENERAL

El centre posa al teu abast els materials a què podràs accedir quan ho desitges o necessites. Els trobaràs ordenats a les cistelles i a les prestatgeries que hi ha al voltant de l'aula així com també als taulers de les parets, classificats per facilitar-ne la localització

1. Descripció dels materials

En primer lloc trobaràs una sèrie de fitxes plastificades que corresponen a les propostes d'activitats gramaticals autocorrectives i que presenten la solució en la part posterior. També hi ha llibres de consulta i de lectura, així com diccionaris, revistes, materials audiovisuals (vídeos i cassets), programes d'ordinadors, etc., als quals pots accedir. Cliqueu en aquest enllaç per a obtenir informació molt més detallada dels recursos bibliogràfics

Annex

2. Classificació dels materials

Els materials estan classificats per nivells, apartats i continguts

Els NIVELLS s'identifiquen amb un color:    

Coneixements:

Orals --------------------blau

Elemental --------------lila

Mitjà ------------------- roig

Superior --------------- taronja

 I els diversos CONTINGUTS de cada nivell estan classificats per APARTATS:      

Comprensió oral = Entendre (EN)

Expressió oral = Parlar (P)

Comprensió lectora = Llegir (LL)

Expressió escrita = Escriure (E)

Ortografia (O)

Morfosintaxi (MS)

Lèxic = Formació de mots (L)

Vocabulari (V)

Sociolingüística (S)

Literatura (Li)

Lèxic específic (Le)

Referència = Consulta (R)

Fonètica i pronunciació (FP)

Recorreguts (R)

Bibliografia (B)


ON I QUAN puc anar al CAL?

CPFPA Sant Carles d'Ontinyent

Matí: de dilluns a divendres de 09.00 a 13.30 hores

Vesprada: de dilluns a dijous de 16.00 a 20.30 hores