Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles - Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT - Tel.: 962919225


Benvinguts al lloc web del Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles (Gaspar Guerau de Montmajor), espere que us siga d'interés el passeig que us proposem. Clicant les icones dels menús podreu conéixer breument els nostres 39 anys d'història, el nostre Projecte Educatiu i les senyes d’identitat del centre. El PCC i d'altres documents que regeixen el dia a dia de l'escola. Els horaris dels grups, del CAL, de la Biblioteca, de Consergeria... l'oferta formativa d'ensenyament reglat i no reglat, els darrers documents elaborats, el nostre organigrama en l'administració local i autonòmica... també podreu accedir -amb els enllaços- a altres webs d'institucions vinculades.

 

Amb el nostre pla de millora i amb els objectius de creixement que ens hem marcat. Som centre examinador oficial del Trinity College London dels nivells B1, B2 i C1 d’anglés i tenim en marxa els projectes APROVA i Camins d'Art.

 

Com a informacions constantment actualitzades teniu les dates d'exàmens, qualsevol iniciativa de la Conselleria d'Educació directament relacionada en l'ensenyament d'adults. També trobareu l'agenda d'activitats extraescolars, a més de la revista del centre, BOCA, i l'enllaç al facebook de l'escola.

 

Estem treballant perquè pogueu veure les diferents programacions, la bibliografia necessària i la recomanada per a cada disciplina i que tingueu accés a una base de dades d'exercicis d'autocorrecció per reforçar el treball d'aula, a més de la plataforma MOODLE que començarem a implementar.


Si encara no participeu activament de l'oferta formativa del CPFPA Sant Carles, us convidem a afegir-vos-hi. Gràcies, bona passejada i fins ben aviat.

 

Juan Antonio Soler
Director del CPFPA Sant Carles d'Ontinyent