Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles · Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT  Tel.: 962919225


CODI

CURS

HORARI

DIES

Cicle I

C1N1

Nivell 1

15.30 – 18.00

de dilluns a dijous

C1N2

Nivell 2

15.30 – 18.00

de dilluns a dijous

C1N3

Nivell 3

15.30 – 18.00

de dilluns a dijous

C1MN

MultiNivell

19.00 – 21.30

de dilluns a dijous

Cicle II

C2G1M

GES 1 MATÍ

9.30 – 13.30

de dilluns a dijous

C2G1V

GES 1 VESPRADA

15.00 – 19.00

de dilluns a dijous

C2G1N

GES 1 NIT

18.00 – 22.00

de dilluns a dijous

C2G2M

GES 2 MATÍ

9.30 – 13.30

de dilluns a dijous

C2G2V

GES 2 VESPRADA

15.00 – 19.00

de dilluns a dijous

C2G2N

GES 2 NIT

18.00 – 22.00

de dilluns a dijous

Programa Formatiu “D”

AU25

Accés a la Universitat

18.00 – 22.00

de dilluns a dijous


Programa Formatiu “C” (Valencià)

Oral (per a immigrants)

19.30 – 21.00

dimarts i dijous

Elemental

09.00 – 10.30

dilluns i dimecres

Elemental

19.00 – 20.30

dilluns i dimecres

Mitjà

10.30 – 12.00

dilluns i dimecres

Mitjà

20.30 – 22.00

dilluns i dimecres

Mitjà

18.00 – 19.30

dimarts i dijous

Mitjà

19.30 – 21.30

dimarts i dijous

Superior

10.00 – 12.00

dimarts i dijous

Superior

18.00 – 20.00

dilluns i dimecres

Superior

20.00 – 22.00

dilluns i dimecres


EE1N1N

Espanyol per a estrangers

9.00 – 11.00

dilluns i dimecres

EE2N2N

Espanyol per a estrangers

20.00 – 21.30

dimarts i dijous

EEN1M

Espanyol per a estrangers

20.00 – 21.30

dilluns i dimecres