Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles · Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT  Tel.: 962919225

El CPFPA Sant Carles és un centre públic d’ensenyament, depenent de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana en quant a Programes d’ensenyament, organització, dotació, la major part del professorat i la direcció; però la titularitat és mixta amb l’Ajuntament d’Ontinyent, de qui depén una part del professorat, la titularitat i el manteniment de l’edifici on s’hi ubica que està catalogat com a edifici singular de la ciutat.

L’Escola d’Adults d’Ontinyent té una trajectòria de més de 30 anys. Un llarg camí del qual s’hi poden sentir orgullosos tots els professionals que hi han passat, però sobretot, la ciutat d’Ontinyent. Milers de ciutadans d’Ontinyent i de la vall d’Albaida, però també un degoteig continu de les comarques veïnes hi han passat al llarg d’aquests cursos acadèmics. El que va començar com una aposta  clara per l’alfabetització, que havia de donar resposta en uns moments determinats, ha anat creixent i evolucionant fins el moment actual, on a més de mantenir el cicle I, el centre dóna resposta a les noves demandes formatives: el graduat en Ensenyament Secundari (GES), l’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, tots els nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), tota l’oferta d’anglés per preparar les proves lliures de l’EOI, l’atenció als nouvinguts perquè aprenguen les dues llengües oficials: el valencià i el castellà...

El Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles, a més de les activitats formatives, ha desenvolupat activitats ocupacionals i socioculturals. En tot aquest temps, el Centre s’ha caracteritzat per tindre una gran sensibilitat pels problemes i les necessitats socials del seu entorn. Així, l’oferta d’activitats organitzades ha estat el resultat de les demandes de l’alumnat conjuminades amb els objectius del Centre com a institució pública del Sistema Educatiu Valencià.

Considerant doncs, aquesta sensibilitat com un repte professional, s’ha anat sempre més enllà dels paràmetres tradicionals, gestionant i canalitzant aquestes demandes i necessitats, malgrat les complexitats administratives.

Per tant, el CFPA ha tingut una evolució, com no podia ser d’altra manera, d’acord a la nostra societat:

  •  Al llarg dels primers anys de funcionament del centre, l’alumnat va ser majoritàriament d’aprenentatge bàsic: cursos d’Alfabetització, d’Educació de Base i de Graduat Escolar.

  • A partir del curs escolar 1988-89, per necessitats de reconversió laboral a Ontinyent, es van incorporar cursos de tipus ocupacional. L’any 1989, el Centre va  rebre el Premi al Projecte d’Innovació de Transició. L’any 1991 va participar en un Concurs de Mini empreses organitzat per la Conselleria d’Educació, i rebé tres premis amb les seues corresponents subvencions pel disseny i posada en funcionament de tres mini empreses: Enquadernació, Impremta ràpida i Teatre. El mateix any, el Centre rebé el Premi al Projecte de Foment de l’Entorn des del Medi Educatiu. Dins d’aquest apartat s’organitzaren cursos de cooperativisme, mecanografia, cursos d’idiomes, creació de mini empreses, cursos d’accés a la universitat i a cicles formatius, gestió comercial, informàtica, recerca de treball...

  • Un dels eixos bàsics, d’acord al Sistema Educatiu Valencià, del Centre és la concreció dels objectius de tots els nivells de formació reglada, en la realitat sociolingüística valenciana. Per tant, ha tingut com a prioritat contribuir d’una manera activa i consistent a consolidar el procés de normalització lingüística i cultural dels valencians, mitjançant el PNL i la introducció de cursos de valencià en tots els nivells (Oral, Elemental, Mitjà i Superior) actualment adequats als sis nivells del MECR, segons la Conselleria d’Educació. A més, amb la posada en marxa del CAL hem incorporat els nivells de Llenguatge administratiu i de Correcció de textos. El curs 2005/2006 la Conselleria va aprovar per al nostre Centre el PEV per a secundària i el PIP per a primària.

  • El curs 2008/2009 la Conselleria d’Educació va seleccionar el CFPA per entrar a formar part de la Xarxa de Qualitat Educativa. El procés durarà entre quatre i cinc anys. També va ser en aquest curs, que la CCP va aprovar–per l’èxit en l’experiència pilot del CAL en el valencià- ampliar el CAL a l’autoaprenentatge de l’anglés, perquè el curs 2009-2010 estiga plenament operatiu en les dues llengües i passe a ser un Centre d’Autoaprenentatge de Llengües.

  • Per últim, l’Associació d’Alumnes del CFPA sant Carles ha organitzat i gestionat, des de la seua creació, tots els cursos anomenats d’ensenyament No Reglat. Les demandes de l’alumnat s’encaminen a l’organització de cursos de tipus sociocultural, i és per això que al llarg d’aquests anys, s’han oferit i desenvolupat cursos de Ceràmica, Dibuix i Pintura, Cuina, Guitarra, Expressió Corporal, Teatre i Interpretació, Fotografia, Informàtica, Manualitats, Patronatge, Malla i brodat, Ioga, Dansa Valenciana; Cursos d’Educació per al Consum, d’Educació per a la Salut, Cursos de Foment de la Lectura, Autoestima, Ecologia, Balls de Saló, Bricolatge, Tapissos, Tai-txi, Balls Populars, Dansa Oriental, Disseny gràfic i publicitat, Restauració de mobles... així com una gran varietat d’eixides i visites culturals.

El Centre, al llarg de la seua trajectòria, ha tingut un creixement espectacular. Ha passat de 150 alumnes el 1984 a més de 1.500 en l’actualitat. També cal dir que, de la totalitat de l’alumnat, el 71% són dones. Al llarg d’aquests anys de funcionament del Centre, s’han expedit més de 1.500 títols de Graduat Escolar, i en els darrers 10 anys, més de 500 títols de Graduat en Ensenyament Secundari. S’hi desenvolupen, a més, una sèrie d’activitats culturals a les pròpies instal·lacions, així com viatges i excursions culturals. Finalment, des del punt de vista de la comunicació i la informació general del Centre destaquem l’edició periòdica de la revista de l’escola: BOCA (Butlletí Oficial del Centre d’Adults), trimestral; i de la Guia d’Estudis, anual; així com la pàgina web: fpaontinyent.com