GES 2 PIM Normes inicials
 
 
 
TEMES
 
1.Les classes de números 2.Sistema Internacional. Árees i volums
3.Expressions, equacions i funcions 4.Estadística
 
EXERCICIS
 
TEMA 1
 
TEMA 2
 
TEMA 3
 
TEMA 4
Exercicis amb enters Sist. Int.Mesures 1 Plantejament d'expressions Estadística
Exercicis amb fraccions 1 Sist. Int.Mesures 2 Plantejament d'expressions_solu    
Exercicis amb fraccions 2 Sist. Int.Mesures 3 Exercicis de polinomis    
Exercicis amb potències Sist. Int.Mesures 4 Exercicis polinomis. Solucions    
Exercicis amb potències (solu)     Sistemes d'equacions    
Exercicis amb potències 2     Plantejament de sistemes d'equacions    
Exercicis amb potències 2 (solu)     Plantilla funcions    
Exercicis amb arrels     Programa per a representar funcions    
Exercicis amb arrels (solu)     Manual Winplot    
SETEMBRE
               
 

Els exercicis que eixiran a l'examen seran del tipus que veus. El més important és la comprensió de les idees i conceptes, que tens als apunts, i que cal "entendre" mentres estudies. Són la clau per a poder resoldre els problemes. Estudiar consisteix en això.

Aneu revisant la web perquè aniré posant nous materials. Penseu que costen de fer.

               
Enters Fraccions Potències Polinomis
Com representar una funció            
               
    Aclariments sobre àrees i volums