GES 2 PIM Normes inicials
 
 
 
TEMES
 
1.Les classes de números 2.Proporcionalitat, percentatges i escales.
3.Equacions, sistemes i funcions 4.Sistema Internacional de Mesures
 
EXERCICIS
 
TEMA 1
 
TEMA 2
 
TEMA 3
 
TEMA 4
Exercicis amb enters Exercicis proporcions...1 Plantejament d'equacions Exercicis 1
Exercicis amb fraccions 1 Exercicis proporcions...1(solu) Sistemes d'equacions Exercicis 2
Exercicis amb fraccions 2 Exercicis proporcions...2 Plantejament de sistemes d'equacions Exercicis 3
Exercicis amb potències Exercicis escales Representació de funcions Exercicis 4
Exercicis amb potències (solu) Mapa 1 Com representar una funció    
    Mapa 2 Tipus de funció de segon grau    
               
        Programa per a representar funcions    
        Manual Winplot    
               
PROVA EXTRAORINÀRIA
               
 

Els exercicis que eixiran a l'examen seran del tipus que veus. El més important és la comprensió de les idees i conceptes, que tens als apunts, i que cal "entendre" mentres estudies. Són la clau per a poder resoldre els problemes. Estudiar consisteix en això.

Aneu revisant la web perquè aniré posant nous materials. Penseu que costen de fer.

               
Enters Fraccions Potències Polinomis
Com representar una funció            
               
    Aclariments sobre àrees i volums