GES 2 nes Normes inicials
 
 
 
       
1.-El mètode científic

2.1-Composició de la matèria viva. Bioelements. Aigua i sals minerals.

       
2.2-Composició de la matèria viva. Glúcids i lípids. Coses que cal saber per al 1r examen
       
       
2.3-Composició de la matèria viva. Proteïnes i àcids nucleics. Per a saber un poc més dels àcids nucleics.
       
Coses que cal saber per al 2n examen    
       
       
       
3.1-L'origen de la vida. Hipòtesis. La cèl·lula    
       
Coses que cal saber per al 3r examen    
       
       
4-Classificació i evolució.
       
5-Organització de la matèria viva. Els teixits.    
       
LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ
       
6-L'aparell digestiu 7-L'aparell respiratori
       
8-L'aparell circulatori 9-L'aparell excretor
       
       
LA FUNCIÓ DE RELACIÓ
       
10-El sistema nerviós 11-El sistema endocrí
       
12-L'aparell locomotor 13-Els sentits
       
       
LECTURES I TREBALLS
       
RESSACA CIENTÍFICA DE METANOL .- Lectura i qüestions. Per a NES. Lliurar abans de l'11 de novembre de 2016.
       
DARWIN .- Lectura i qüestions. Per a NES. Lliurar segona quinzena de gener de 2017.
       
GENERACIÓ ESPONTÀNIA vs PASTEUR .- Lectura i qüestions. Per a NES. Lliurar principi de febrer de 2017.
       
TREBALL PASQUA
TREBALL FUNCIÓ DE NUTRICIÓ . Lliurar primera setmana després Pasqua 2017.
       
       
Treball de presentació PowerPoint: Explicar un aparell o sistema del cos humà
  Recordeu!!!    

Cada alumne haurà d'explicar un aparell o sistema del cos humà ajudat per una presentació PowerPoint (o versió lliure) després de Nadal.

Heu d'anar enviant-me els vostres esborranys per a corregir-los, abans o durant Nadal. Tots han d'estar enllestits i presentats en la seua versió definitiva la primera setmana després de Nadal, per evitar avantatges.