GES 2 Normes inicials
 
 
 
1.Fórmules i igualtats 2. Cinemàtica: MRU i MRUA
3. Dinàmica 4.Introducció a l'electricitat
5.Densitat i Pressió    
 
 
TEMA 1
 
TEMA 2
 
TEMA 3
 
TEMA 4
Exercicis amb incògnites Exercicis MRU 1 Exercicis dinàmica Exercicis d'electricitat
    Gràfiques MRU Exercicis dinàmica 2 Exercicis d'electricitat-2
    Gràfiques MRU - Solucions        
    Exercicis MRUA-1        
    Exercicis MRUA-2        
    Exercicis MRUA (explicats punt per punt)-1-Solucions        
    Exercicis MRUA (explicats punt per punt) -2        
    Gràfiques MRUA        
 
TEMA 5
           
Exercicis pressió            
Exercicis densitat            
 
LECTURES I TREBALLS