ACCÉS +25 Normes inicials
 
 
ORDE 27/2010, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els procediments d’accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys establits en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2010/4428]. MATEMÀTIQUES pàg. 19
EXÀMENS D'ANYS ANTERIORS
 
BLOC DE REPÀS
               
Exercicis amb enters Fraccions 1 Fraccions 2    
Exercicis amb potències Exercicis amb potències (solucions)        
BLOC 1.- POLINOMIS, EQUACIONS I SISTEMES
Expressions, equacions i sistemes (teoria)      
Polinomis 1 Polinomis 2 (enunciats) Polinomis 2 (solucions)    
Plantejament de problemes i equacions Plantejament de problemes i equacions (solucions)
Exercicis de sistemes d'equacions amb solució    

Plantejament de sistemes d'equacions amb solució

   
Plantejament de sistemes d'equacions (2) Plantejament de sistemes d'equacions (2). Solucions
Sistemes d'equacions amb 3 incògnites. Teoria (mètode de Gauss)    
Sistemes d'equacions amb 3 incògnites Sistemes d'equacions amb 3 incògnites. Solucions.
Resolució de sistemes d'equacions amb 3 incògnites amb el mètode Cramer    
 
TEMA 4- GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA
Geometria analítica plana Exercicis
 
TEMA 5- TRIGONOMETRIA
Exercicis de trigonometria Solucions exercicis de trigonometria
 
TEMA 6- FUNCIONS
Funcions Programa per a representar funcions Manual Winplot
 
TEMA 7- LÍMITS
Límits del llibre i dels exercicis resolts. Plantilla Límits: exercicis proposats all llibre. Plantilla
Límits del llibre i dels exercicis resolts. Solucions Límits: exercicis proposats all llibre. Solucions
 
TEMA EXTRA: Domini, continuïtat, límits i derivabilitat d'una funció
 
TEMA 9- APLICACIONS DE LES DERIVADES
Creixement i decreixement. Màxims i mínims. Creixement i decreixement. Màxims i mínims. Solucions.
 
TEMA 11- ESTADÍSTICA
Estadística. Combinatòria Solucions combinatòria
Exercicis estadística 1        
 
 
EXÀMENS. Recordeu que no són reals, no tenen tots els temes. Més tard penjarè més.
Examen1 Examen 2 Examen3 Examen4
Solucions1 Solucions2 Solucions3 Solucions4
               
53 problemes per a practicar Solucions als 53