Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles · Carrer Maians, 53 - 46870 ONTINYENT  Tel.: 962919225


Centre d'Autoaprenentatge de Llengües.   

 • Vols aprendre valencià?
 • Vols aprendre anglés?
 • No disposes d’un horari fix per a estudiar?
 • Vas a classes i vols aprofundir més aspectes concrets?
 • Vols mantenir al dia els teus coneixements de valencià i d'anglés ?
 • Vols aprendre el que més t’interessa i al teu ritme?
 • Vols aprendre o reforçar una terminologia específica?
 • Vols preparar qualsevol prova de nivell?


  QUÈ ÉS un CAL?                                                                                                                                           

És un centre creat per a aprendre llengua de manera autodidacta, on l’aprenent és qui marca el ritme d’aprenentatge fora de l’ambient convencional d’una classe.


 PER A QUÈ serveix el CAL?                                                                                                                   

El CAL et pot servir

 • per a aprendre valencià quan vulgues i de la manera que vulgues sense horaris tancats
 • per a aprendre valencià amb la rapidesa i el ritme que t’interessa
 • per a repassar el que ja saps,per a millorar i perfeccionar el teu nivel
 • per a traure’t qualssevol dels nivells de valencià de la JQCV i de les universitats valencianes.


QUÈ T'OFEREIX el CAL? 

 El CAL posa al teu abast

 • tècniques que t’ajudaran a aprendre llengua i a familiaritzar-te amb la nostra cultura
 • materials que t’aportaran els coneixements necessaris per a superar qualsevol prova de nivell
 • un servei de correcció de textos per a les teues redaccions
 • un assessor lingüístic per a consultar qualsevol tipus de dubte.
 • la possibilitat de consultar la premsa en valencià


QUI POT SER USUARI del CAL?

El CAL és un servei que ofereix la CFPA Sant Carles a totes aquelles persones majors d’edat que estiguen interessades en millorar els seus coneixements lingüístics.


A QUI POT INTERESSAR el CAL?

El CAL és útil per a tothom que vulga

 • i no haja trobat cap curs a la seua mesura per horari, nivell,etc. de valencià
 • aclarir dubtes o fer consultes
 • aprofundir els seus coneixements de llengua
 • preparar i superar una prova de nivell de valencià (coneixements orals, elemental, mitjà, superior, llenguatge administratiu o mitjans de comunicació)
 • aprendre, mantenir i/o millorar els seus coneixements de llengua oral


CONTINGUTS

Una unitat està dividida en quatre àrees:

 • ortografia
 • morfosintaxi
 • lèxic i marc sociocultural
 • classes i tipus de text

A més, posa al vostre abats una persona que us assessorarà sobre qualsevol tipus de dubtes sobre el funcionament, materials i recursos, etc. L’assessor també corregirà els exercicis proposats per les fitxes de treball que no tinguen solució única i us ajudarà davant els dubtes que us puguen eixir sobre qualsevol qüestió lingüística.


INFORMACIÓ GENERAL

El centre posa al teu abast els materials a què podràs accedir quan ho desitges o necessites. Els trobaràs ordenats a les cistelles i a les prestatgeries que hi ha al voltant de l'aula així com també als taulers de les parets, classificats per facilitar-ne la localització.

1. Descripció dels materials

En primer lloc trobaràs una sèrie de fitxes plastificades que corresponen a les propostes d'activitats gramaticals autocorrectives i que presenten la solució en la part posterior. També hi ha llibres de consulta i de lectura, així com diccionaris, premsa, materials audiovisuals (vídeos i cassets), programes d'ordinadors, etc., als quals pots accedir.

2. Classificació dels materials

Els materials estan classificats per nivells, apartats i continguts. 

Els NIVELLS s'identifiquen amb un color:    

Coneixements:

Orals ------------------blau

Elemental --------------lila

Mitjà ------------------- roig

Superior -------- taronja

 I els diversos CONTINGUTS de cada nivell estan classificats per APARTATS:      

Comprensió oral = Entendre (EN)

Expressió oral = Parlar (P)

Comprensió lectora = Llegir (LL)

Expressió escrita = Escriure (E)

Ortografia (O)

Morfosintaxi (MS)

Lèxic = Formació de mots (L)

Vocabulari (V)

Sociolingüística (S)

Literatura (Li)

Lèxic específic (Le)

Referència = Consulta (R)

Fonètica i pronunciació (FP)

Recorreguts (R)

Bibliografia (B)


ON I QUAN puc anar al CAL?

CFPA Sant Carles d'Ontinyent

Matí: de dilluns a divendres de 09.00 a 13.30 hores

Vesprada: de dilluns a dijous de 16.00 a 19.00 hores